هدایا

حدیثی از امام صادق علیه السلام

حضرت امام صادق علیه السلام:

یک درهم که برای امامت صرف کنی برتر است از دو ملیون درهم که در دیگر امور خیر خرج کنی.

یک درهم که در راه حج خرج شود بهتر از یک ملیون درهم است که در جای دیگر خرج شود.

ومالی که برای امامت صرف کنی برتر است از یک ملیون درهم که در حج خرج کنی.

کافی ج1 ص538

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.