ثانیه ها (٦): ولایت و محبت امیرالمؤمنین علی (ع)، با اجرای میلاد مسائلی، اصفهان، استودیو غدیر،١٤٣٣ ق