ثانیه ها (٥): فضائل امام علی (ع) از زبان دشمن، با اجرای میلاد مسائلی، اصفهان، استودیو غدیر،١٤٣٣ ق