ثانیه ها (٢): منظور از صراط امیرالمومنین (ع) است، با اجرای میلاد مسائلی، اصفهان، استودیو غدیر،١٤٣٣ ق